FANDOM


To Opowiadanie jest autorstwa Addamek09.


Dni mijały, a ich siły się kurczyły. Na szczęście przestali być atakowani przez Klony*, ale ten spokój był jeszcze bardziej niepokojący. Żołnierze podejrzewali nawet że wojna się skończyła, a o samotnym batalionie zapomniano. Podejrzenia te rozwiała nagła aktywność klonów na wschód od ich placówki.

- Widzieliśmy trzech zwiadowców, zauważyli nas i uciekli zanim zdążyliśmy zainterweniować Komandorze - zeznał porucznik stacjonujący na wschodniej wieży obserwacyjnej.

- Zachowajcie czujność, naszą jedyną przewagą jest to, że Republika nie zna naszych sił. Odmaszerować! - rozkazał neimoidiański* Komandor Coegit, dowodzący batalionem. - Panowie - zwrócił się do nas - obawiam się, że jesteśmy zmuszeni do opuszczenia bazy i odnalezienia pozostałych wojsk.

- Nie wiemy czy są inne wojska - Sprzeciwił się porucznik Tristis - Republika tylko czeka aż opuścimy pozycje, poza bazą nie mamy szans.

Wszyscy umilkli. Perspektywa bezowocnej ucieczki przed Klonami, przez lasy Ruusana była przerażająca. Ostatecznie wszyscy się zgodzili, że w pozostanie w bazie jest najlepszą, choć też niepewną decyzją, ale na wojnie trzeba podejmować ciężkie decyzje.

- Więc zdecydowano. - Zakończył dowódca.

Wszyscy rozeszli się w milczeniu, wiedzieli bowiem, że jeśli czegoś nie zrobią to czeka ich śmierć.


  • Klony - hodowani na Kamino żołnierze Republiki.
  • Neimoidianin - rasa rozumna pochodząca z Cato Neimoidii.

Zobacz następny rozdział!